Датчик Fujifilm (Hitachi Aloka) ASU-1010
Датчик Fujifilm (Hitachi Aloka) ASU-1010 Датчик Fujifilm (Hitachi Aloka) ASU-1010
Датчик Fujifilm (Hitachi Aloka) ASU-1010

Объёмный конвексный датчик Hitachi Aloka ASU-1010

Опции